điều cần biết khi thiết kế website trường học

Thiết kế website trường học không chỉ giúp kết nối học viên, phụ huynh và nhà trường mà còn là kênh quảng bá, giới thiệu trường học hiệu quả. Tuy nhiên làm thế nào để website trường học có thể phát huy được hiệu quả lại không hề đơn giản.
Từ xưa đến nay, hoạt động giáo dục luôn rất được coi trọng trong cuộc sống của con người bởi nó không chỉ phát triển tư duy, nhận thức và đạo đức của cá nhân mà của toàn bộ cộng đồng.